Студенти на МВБУ се срещнаха с представители на бизнеса

Екип МВБУ
сеп. 19, 2023

При изключителен интерес премина Кариерната Борса за студенти, организирана от Международното висше бизнес училище в сътрудничество с JobTiger, в учебния корпус на МВБУ в Ботевград. Събитието беше открито от доц. д-р Иван Андреев, зам.-ректор по управление на системата за качество и образованието в ОНС „Доктор“.

Нашите възпитаници се срещнаха с представители на водещи бизнес компании. Те им предоставиха вълнуващи възможности за кариерно развитие в областта на икономиката, администрацията, управлението и туризма и ценни професионални контакти, които ще разкрият нови бизнес хоризонти пред тях. Получиха и ценни съвети от работодателите за създаването на атрактивни и отличаващи се CV-та, както и насоки за брилянтно представяне по време на интервютата за работа.

Студентите, присъствали на събитието, изразиха удовлетворението си от него и си тръгнаха вдъхновени и амбицирани, готови да се изправят пред предизвикателствата на бъдещето и да станат истински бизнес лидери и специалисти, които ще формират бъдещето на нашето общество и икономика.

Тази инициатива е само една от многобройните форми, с които не само развиваме техните критичните умения и компетенции, но и ги подкрепяме ги в професионалната им реализация и кариерно израстване.

Кариерната Борса се организира като част от изпълнение на проект G05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“