В МВБУ се проведе Хакатон на тема „Предприемачество и кръгова икономика“

Екип МВБУ
ное. 10, 2023

Мисията на Международното висше бизнес училище – да насърчава и подкрепя младите хора да мислят глобално, превръщайки идеите си в реалност, е в основата на организираното състезание тип хакатон на тема „Предприемачество и кръгова икономика“ за обучаваните студенти.

Събитието бе проведено на 8 ноември 2023 г. в учебния корпус на висшето училище в гр. Ботевград и премина при голям интерес с участието на близо 40 студенти, които бяха разпределени в пет отбора. Всички участници демонстрираха възможности за иновативно и креативно мислене, генерирайки нови предприемачески идеи свързани с решаването на актуални и значими проблеми за обществото.

Журито на състезанието, с председател доц. д-р Иван Андреев, зам.-ректор по управление на системата за качество и образованието в ОНС „Доктор“ и членове представители на водещи бизнес компании оцениха високо представените резултати и споделените презентации. Проведеният форум вдъхнови и мотивира участниците да продължават да усвояват знания и формират професионални умения и компетенции, с оглед тяхното изграждане на бъдещи бизнес лидери.

Състезанието тип хакатон се организира съвместно с „Фондация на бизнеса за образованието“ и е част от дейностите за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.