XVIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

Международна интердисциплинарна изследователска конференция, форум за учени в областта на социалните науки, природните, инженерните и хуманитарните науки, за да представят своите най-нови резултати от изследвания, разработки и приложения, както и да обсъдят иновативни тенденции във всички области на устойчивото развитие в т.ч. околната среда, икономиката, енергетиката, инфраструктура, здравето, социалното развитие, проблеми на културата и др.

Конференцията ще се проведе на място в МВБУ, като при необходимост се осигурява възможност за онлайн участие. Работни езици на конференцията - български и английски

Сборникът с доклади ще бъде изпратен в Web of Science за преглед за включването му в Conference Proceedings Citation Index (CPCI)

ИЗТЕГЛИ ПОКАНА 

 

 
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение