Магистър - Програми

Прием ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2023/24

Провежда се в дистанционна форма на обучение.

Провежда се в дистанционна форма на обучение.

Провежда се в задочна форма на обучение.

Прием ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2023/24

Провежда се в дистанционна форма на обучение.

Провежда се в дистанционна форма на обучение.

Провежда се в дистанционна форма на обучение.