Председател:

Проф. д-р Лалка Борисова

Председател на техническата комисия:

Димитър Димитров

гл. ас. д-р Гергана Рашкова

гл. ас. д-р Юлиян Велков

гл. ас. д-р Цветелина Ненкова

гл. ас. д-р Десислава Алексова

гл. ас. д-р Ани Атанасова

Ивинка Пазиева – докторант

Нелина Минкова – студент