200 лв./100 Euro

Такса участие с доклад/участник

60 лв./30 Euro

Участие с втори доклад

100 лв./50 Euro

Участие без доклад

Всички студенти и докторанти получават 50% отстъпка от таксите. 

Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е два, до 15 страници всеки доклад.

Сметка за превеждане на таксите:

банкова сметка в ЕВРО: IBAN: BG66RZBB91551489856707
банкова сметка в ЛЕВА: IBAN: BG78RZBB91551089856718
Кей Би Си Банк България ЕАД

Бенефициент: Международно висше бизнес училище, Ботевград

Основание: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2024 и трите имена на участника

При издаване на фактура, преводът трябва да се осъществи от името на юридическото лицето, на чието име трябва да е фактурата.