Изтеглете ПРОГРАМАТА от  ТУК

12 април, 2024

08:30 – 09:30 Регистрация
09:30 – 10:30Пленарно заседание
 Откриване на конференцията 
 Пленарен доклад 
 Дискусия
10:30 – 11:15Дискусионен панел – „Съвременни бизнес модели – стратегически
избор за постигане на растеж. Ролята на изследванията, иновациите и образованието“
11:15 – 11:45Кафе пауза
11:45 – 13:00Заседания по секции
13:00 – 14:00Обяд
14:00 – 15:30Заседания по секции
15:30 – 15:45Кафе пауза
15:45 – 17:30Заседания по секции
17:30 – 18:00Обобщаващa дискусия по тематични области
18:00Коктейл и социална програма

13 април, 2024

09:00 – 11:00Заседания по секции
11:00 – 11:15Кафе пауза
11:15 – 12:30Обобщаващи резултати от заседанията по секции с докладчици: Модераторите на секции 1,2,3,4,5
 Официално връчване на сертификати за участие в конференцията
 Закриване на конференцията
  

Важни дати

10 февруари 2024Заявка за участие с резюме
15 февруари 2024Потвърждение за участие
26 април 2024Срок за изпращане на доклада

5 април 2024

Заплащане на такси (заплаща се по банков път; при изключение може и на място в деня на конференцията след предварително уведомление на имейл [email protected])
12 – 13 април 2024Провеждане на конференцията