Международна интердисциплинарна изследователска конференция, форум за учени в областта на социалните науки, природните, инженерните и хуманитарните науки, за да представят своите най-нови резултати от изследвания, разработки и приложения, както и да обсъдят пазарното позициониране в условията на криза, възстановяването на икономиката и постигането на икономически растеж в контекста на перспективите пред бизнеса и публичния сектор.

Конференцията ще се проведе на място в МВБУ.

Работни езици на конференцията – български и английски.

Сборникът с доклади ще бъде изпратен в Web of Science за преглед за включването му в Conference Proceedings Citation Index (CPCI).

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОКАНАТА