Важни дати

10 февруари 2024 – Заявка за участие с резюме 

15 февруари 2024 – Потвърждение за участие

26 април 2024 – Срок за изпращане на доклада по имейл: [email protected]

5 април 2024 – Заплащане на такси (заплаща се по банков път; при изключение може и на място в деня на конференцията след предварително уведомление на имейл [email protected])

12 – 13 април 2024Провеждане на конференцията