Всички подадени доклади преминават през проверка за плагиатство и самоподобие чрез системата StrikePlagiarism.

Преминалите успешно рецензентска процедура доклади ще бъдат публикувани в Сборник от международната научна конференция „Икономически растеж, бизнес перспективи, пазарно позициониране в условията на криза“. 

  • Сборникът ще бъде публикуван с отворен достъп по реда на лиценз Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) и регистриран в националния референтен списък на НАЦИД.
  • Докладите ще бъдат включени в електронна библиотека – CEEOL.
  • Докладите ще бъдат включени в Българския портал за отворена наука – BPOS.
  • Сборникът с доклади ще бъде изпратен в Web of Science за преглед за включването му в Conference Proceedings Citation Index (CPCI).