МВБУ - Иновации с фокус към бизнеса

Мисията на Международното висше бизнес училище е да подготвя професионалисти, способни да заемат лидерски позиции в съвременния национален и международен бизнес.

Чрез подходящо съчетание на модерно обучение, актуални научни изследвания и висока социална отговорност в бизнес училището се изграждат самостоятелни личности, които притежават критично мислене, творческо въображение и гъвкави умения да прилагат усвоените знанията и компетенции за успешното осъществяване на своите идеи, инициативи и цели. По този начин МВБУ е призвано да допринася за развитието и обогатяването на националния човешки капитал, стопанство и благосъстояние.

Визията за развитието на МВБУ до 2027 г. предвижда превръщането му в най-иновативното и авторитетно висше бизнес училище в България, с място сред водещите образователни институции в Източна Европа и отличаващо се със солидна европейска интегрираност, висока международна разпознаваемост и престиж.

Като поставят в центъра на дейността си интересите и развитието на своите студенти и докторанти чрез осигуряването на високотехнологична образователна среда, комфортни социални условия и постоянна подкрепа, училището се стреми да стане още по-привлекателно за талантливи млади хора от страната и чужбина, които желаят да развиват своя потенциал и предприемчивост.

Със своята инициативност и разнообразна дейност МВБУ успява да продължи да бъде търсен и предпочитан партньор от страна на образователни и научни институции, частни и публични организации, от професионални асоциации и сдружения за изпълнението на съвместни проекти, организирането на научни форуми и реализирането на други форми на сътрудничество.

Училището ще продължи да изпълнява дейностите си в съответствие с най-високите приложими стандарти за качество и съобразно актуалните национални и европейски политики, стратегии и предизвикателства.