Основни документи

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА „МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ“

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В МВБУ

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ В МВБУ

НАРЕДБА ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА МВБУ 

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В МВБУ

ОБЩИ УСЛОВИЯ