Основаване

Международно висше бизнес училище е основано през 1991 г. като Българо-датски колеж по търговия, експорт и маркетинг – първият частен колеж с чуждестранно участие в България.

От 25.07.2002 г. с решение на XXXIX Народно събрание на Република България колежът е преобразуван в специализирано висше училище – Международно висше бизнес училище.

Международното висше бизнес училище е с институционална акредитация и с програмни акредитации от Националната агенция за оценяване и акредитация на Република България и провежда обучение в степените „бакалавър”, „магистър” и „доктор” в професионалните направления:

  • Администрация и управление
  • Икономика
  • Туризъм
акредитация

Международното висше бизнес училище притежава почетен знак DSLabel от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) към Европейската комисия – доказателство за качеството на предлаганото образование.
От създаването на Рейтинговата система на висшите училища в България през 2010 година досега, Международното висше бизнес училище неизменно заема едни от челните позиции в професионалните направления Администрация и управление, Икономика и Туризъм. 

На 2.11.2023 г. с решение на Акредитационния съвет МВБУ получи много висока оценка – 9,35, която го позиционира на първо място сред всички частни университети в България.