Ръкописите за публикуване се изпращат в

електронен вид на адрес: [email protected]

Международно Висше Бизнес Училище

ул. Гурко 14,

Ботевград, 2140

Сп. „Научни трудове”

 

ИЗДАТЕЛСТВО НА МВБУ

Адрес: Ботевград 2140, ул. Гурко 14


 Димитър Димитров
Изпълнителен директор
+359 (0)723 688 17, +359 (0)2 907 82 36
Имейл: [email protected]


 д-р Атанаска Чолакова
Издателска дейност – бази данни, репозиториуми и електронни библиотеки
+359(0)888191913
Имейл: [email protected]