Контакти

Ръкописите за публикуване се изпращат в

електронен вид на адрес: research.papers@ibsedu.bg

Международно Висше Бизнес Училище

ул. Гурко 14,

Ботевград, 2140

Сп. „Научни трудове”