Крайният срок за депозиране на ръкописи за следващото издание „Научни трудове” е 30 ноември, 2023 г.