МВБУ

Библиотечно-информационен център

Библиотечно-информационен център

Работно време и контакти

Библиотеката на Международното висше бизнес училище осигурява с информационни ресурси професионалната, интелектуалната и културната подготовка на студентите и докторантите и подпомага тяхната специализирана научно-изследователска работа.

Библиотеката разполага с над 17 000 тома с научен, учебен и справочен характер в областта на икономиката, управлението, финансите, правото, счетоводството, туризма, психологията, философията, информатиката и чуждоезиковото обучение, както и с над 20 заглавия от периодични издания, които са съобразени с профила на обучение в бизнес училището.

Библиотеката предлага на читателите си разнообразна библиографска информация. Създадени са отлични условия за работа както в традиционната библиотечна обстановка, така и в електронна среда, като се предоставят възможности за богат избор на начините за получаване на информационни услуги.

Условията за издаване на читателска карта на студентите са подробно разписани в Правилника на Библиотеката на Международното висше бизнес училище.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

КОНТАКТИ

Библиотека на Международно висше бизнес училище
Ботевград 2140, ул. „Гурко“ №14

Библиотека на МВБУ – Център за дистанционно обучение
София 1407, ул. „Винсент ван Гог“ №7

Работно време:
В гр. София:
понеделник, вторник, четвъртък и петък
от 08:30 до 17:30

В гр. Ботевград
Сряда
от 08:30 до 17:00

Контакти:
Анелия Монева – Директор библиотека
Телефон Ботевград: +359 723 688 26
Телефон София: +359 2 907 82 18
E-mail: [email protected]

Поради ограниченията, наложени от обстановката по време на пандемията от COVID-19 библиотеката може да бъде с променен работен график.