Творческа работилница на тема „Стратегическа бизнес игра: подход към иновации и предприемачество“ по проект „Проучване на мотивацията и нагласите за предприемаческа дейност сред студентите, докторантите и младите учени“

Екип МВБУ
мар. 05, 2024
В Международното висше бизнес училище се проведе творческа работилница на тема „Стратегическа бизнес игра: подход към иновации и предприемачество“.
В нея участваха студенти от различни специалности – Бизнесадминистрация и дигитален мениджмънт, Бизнесадминистрация и приложна психология, Международен бизнес – които демонстрираха не само знанията си, но и уникални умения за иновативно мислене и предприемачески дух .
Работилницата е част от проект „Проучване на мотивацията и нагласите за предприемаческа дейност сред студентите, докторантите и младите учени“ на Центъра за иновации и предприемачество към МВБУ с ръководител гл. ас. д-р Ани Атанасова. Неговата цел е да изследва и стимулира предприемаческите амбиции сред младежите . Прилагайки на практика академичната теория и придобитите знания, те бяха предизвикани да мислят иновативно и стратегически. . Под ръководството на д-р Атанасова, новото поколение предприемачи направи първите си успешни стъпки в съвременния бизнес свят, вдъхновени от знанието, иновациите и стремежа си към развитие .