Преподаватели и студенти от МВБУ вдъхновяват бъдещи кандидат-студенти от Благоевград и Разлог

Екип МВБУ
мар. 11, 2024

В рамките на кандидатстудентска кампания наши преподаватели и студенти се срещната с ученици от 11 и 12 клас в НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ и ПГИ „Иван Илиев“, Благоевград и СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Професионална гимназия по транспорт и РПГ „Никола Стойчев“, Разлог.

Проф. д-р Иванка Асенова, гл. ас. д-р Ирина Топузова и гл. ас. д-р  Атанаска Чолакова акцентираха върху привлекателните възможности, свързани с обучение и практика по програма Еразъм+ в МВБУ. Те подчертаха, че чрез нея нашите студентите получават уникален шанс да проведат част от обучението си в университети в чужбина.

Ивана Гюрова, студентка от специалност „Бизнесадминистрация и приложна психология“ в нашето висше училище, сподели с учениците, колко ценно е образованието в МВБУ, заради неговия приложен характер. Тя подчерта за важността да се разбират хората, с които работиш, както и да създаваш мотивираща работна среда, особено в семейния бизнес, като допълни че точно такива умения е развила по време на обучението си при нас.

По време на срещите се дискутираха актуални проблеми пред бъдещите студенти в контекста на дигитална трансформация, както и необходимостта от придобиване на гъвкави умения, за да бъдат конкурентноспособни в търсенето на работа. Учениците проявиха особен интерес към адаптирания тест за професионална ориентация, който проф. д-р Иванка Асенова представи пред тях. Тя разказа за бакалавърските специалности, които могат да им дадат тези необходими знания, умения и компетенции. 

По време на срещите особен интерес предизвика обсъждането на актуални проблеми, с които бъдещите студенти могат да се сблъскат в контекста на дигиталната трансформация. Беше подчертана важността от придобиване на гъвкави умения за поддържане на конкурентоспособност на пазара на труда.

Изразяваме искрена благодарност за гостоприемството и подкрепата към ръководството на училищата в гр. Благоевград: г-жа Светлана Солачка и г-жа Ася Бояджиева и в гр. Разлог: г-жа Росица Тумбева, г-жа Соня Крънчева,  д-р Магдалена Шекерлийска, г-жа Васка Пенева, за топлото и сърдечно посрещане.

Сътрудничеството с образователните институции е от съществено значение за Международното висше бизнес училище. Ние се стремим непрекъснато да вдъхновяваме младите хора и да ги информираме за възможностите, които предлагаме за тяхното развитие.